Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, визначенню соціально-економічних резервів підвищення їх конкурентоспроможності. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

сільськогосподарське виробництво, конкурентоспроможність, інвестиційна привабливість підприємства, інноваційні технології, інформаційне забезпечення підприємницької діяльності, міграція трудоресурсного потенціалу, трудові ресурси, демографічні процеси

Citation

Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, м. Кропивницький, 12 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки та підприємництва ; [редкол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, І. Л. Петрова та ін.]. - Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2019. - 135 с.