Удосконалення управління торгового підприємства

Abstract

Description

Keywords

торгове підприємство, удосконалення управління, управління торговим підприємством, ефективність торгового підприємства

Citation

Пісчанський, О. Є. Удосконалення управління торгового підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 073 «Менеджмент» ОПП «Менеджмент бізнес-організацій» / наук. кер. В. В. Шалімов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 89 с.