Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Жилінська, Л. О.
Zhilinska, L.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проведен аналіз та удосконалено систему управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування. Розроблено організаційний механізм забезпечення конкурентоспроможності виробників продукції машинобудування, що будується на основі обліку міжфункціональної взаємодії його наукових, виробничих і інших підрозділів. An analysis is conducted and control system by the competitiveness of enterprises of engineer is improved. The organizational mechanism of providing of competitiveness of producers of products of engineer, which is built on the basis of account of interfunctional co-operation his scientific, productive and other subdivisions, is worked out.

Description

Keywords

конкурентоспроможність, стратегічний рівень управління, конкурентний потенціал, інноваційна політика, конкурентні позиції

Citation

Жилінська, Л. О. Розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Л. О. Жилінська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 337-343.