Механізація вирощування ячменю з модернізацією зерноочисної машини САД-5

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Проведений аналіз технології виробництва ячменю в господарстві в результаті якого розроблено технологічну карту вирощування, що передбачає механізацію всіх виробничих процесів і дозволить отримати підвищення врожайністі до 35 ц/га. На основі прогнозованої врожайності проведено технологічний розрахунок післязбирального очищення, який включає попереднє, первинне та вторинне очищення від домішок. В Інженерній частині проекту вдосконалено конструкцію пневмосепараційної камери та проведені конструкторські розрахунки параметрів і режимів роботи основних її функціональних частин. An analysis of barley production technology in the farm was carried out, as a result of which a technological cultivation map was developed, which provides for the mechanization of all production processes and will allow to increase the yield up to 35 t/ha. Based on the predicted yield, a technological calculation of post-harvest cleaning was carried out, which includes preliminary, primary and secondary cleaning from impurities. In the engineering part of the project, the construction of the pneumatic separation chamber was improved and design calculations of the parameters and modes of operation of its main functional parts were carried out.

Description

Keywords

технологія виробництва ячменю, пневмосепарація, зерноочисна машина, barley production technology, air separation, grain cleaning machine

Citation

Кухта, І. Ю. Механізація вирощування ячменю з модернізацією зерноочисної машини САД-5 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. О. В. Нестеренко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 53 с.