Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Аулін, В. В.
Кристопчук, М. Є.
Цьонь, О. П.
Сташків, М. Я.
Бабій, М. В.
Бодоряк, Ю. Д.
Aulin, V.
Krystopchuk, M.
Tson, O.
Stashkiv, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Досліджено вплив пандемії спричиненої вірусом SARS-CoV-2 на транспорту галузь України та світу в цілому. Встановлено, що на початку пандемії Covid-19 в країна Європейського Союзу було зафіксовано відміну близько 90% від усіх авіарейсів, також спостерігалося зниження об’єму пасажирських перевезень індивідуальним транспортом на 60-90% та транспортом загального користування – на 50%. Проаналізовано статистичні дані Адміністрації Державної прикордонної служби України за 2019-2020 р. щодо фактів перетинання державного кордону України з Республікою Польща та встановлено значне зниження пасажиропотоку у 2020 році. Запропоновано, для підвищення безпеки та зниження ризику інфікування пасажирів Covid-19 при використані пасажирського транспорту, що прямує у міжнародному сполучені, використовувати додаткове обладнання, яке виконане у формі захисних бар’єрів для забезпечення фізичного дистанціювання між пасажирами. An important and relevant issue today is not only the return to the indicators and volumes of passenger traffic in 2018-2019, but also forecasting the activities of the world transport sector after the SARS-CoV-2 virus pandemic, as well as finding ways to reduce the risk of passenger infection in public transport. The impact of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus on the transport industry of Ukraine and the world as a whole has been studied. It was found that at the beginning of the Covid-19 pandemic, about 90% of all flights to the European Union were recorded in the European Union, as well as a decrease in passenger traffic by individual and 60-90% and public transport - by 50%. The statistical data of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine for 2019-2020 on the facts of crossing the state border of Ukraine with the Republic of Poland are analyzed and a significant decrease in passenger traffic in 2020 is established. It is proposed to use additional equipment, which is made in the form of protective barriers to ensure physical distance between passengers, to increase safety and reduce the risk of infection of Covid-19 passengers when using internationally transported passenger vehicles.

Description

Keywords

пасажирський транспорт, пандемія Сovid-19, інфікування пасажирів, passenger transport, Covid-19 pandemic, infection of passengers

Citation

Глобальна криза від пандемії Сovid-19 та її вплив на мобільність населення / В. В. Аулін, М. Є. Кристопчук, О. П. Цьонь та ін. // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – Вип. 4 (35). – С. 247–253.