Відповідальність судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Пугаченко, О. Б.
Бандурко, Д. В.
Pugachenko, O.
Bandurko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНЕУ

Abstract

Розглянуто відповідальність судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності в українському законодавстві, зокрема у: Законах України «Про судову експертизу» та «Про виконавче провадження»; Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень; Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах; Митному та Податковому кодексах України; Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному Господарському процесуальному кодексах України та Кодексі адміністративного судочинства України. Встановлено, що за допущені порушення під час провадження судово-експертної діяльності до судового експерта може бути притягнуть до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності. The responsibility of the judicial expert in conducting the examination of the documents of accounting, taxation and reporting in the Ukrainian legislation, in particular, in: The laws of Ukraine "on judicial examination" and "on executive proceeding"; the Instruction on appointment and carrying out of judicial examinations and expert researches and the Scientific and Methodological recommendations on preparation and appointment of judicial experts and expert researches; Instructions on peculiarities of judicial and expert activity carried out by qualified judicial experts, who do not work in state specialized expert institutions; Customs and Tax Codes of Ukraine; Criminal procedural, Civil procedural procedural Codes of Ukraine and Code of Administrative Court of Ukraine. It has been established that for the allowed violations during the proceedings of judicial and expert activity to the judicial expert can be brought to disciplinary, material, administrative and criminal responsibility.

Description

Keywords

судовий експерт, судова експертиза з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності, призначення та проведення судових експертиз й експертних досліджень, види відповідальності, judicial expert, judicial expertise in accounting, taxation and reporting, types of responsibility, appointment and conduct of judicial expertise and expert research, procedural codes and normative-legal acts

Citation

Пугаченко, О. Б. Відповідальність судового експерта при проведенні експертизи документів бухгалтерського обліку, оподаткування і звітності / О. Б. Пугаченко, Д. В. Бандурко // Соціоекономіка та менеджмент: стан, тенденції, управлінські рішення : всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених : зб. матеріалів. – Київ : КНЕУ, 2022. – Ч. 2 : Соціальна сфера: виклики та новації. Зелена економіка. – С. 169-173.