Методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Магопець, С. О.
Голуб, Д. В.
Бевз, О. В.
Красота, М. В.
Максименко, А. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету є невід'ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами за час навчання відповідних компонентностей та формування сукупності результатів навчання, у відповідності до діючої ОПП за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Метою практичної підготовки є формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, засобами виробництва у сфері їх майбутньої спеціальності.

Description

Keywords

науково-дослідна практика, автомобільний транспорт, обслуговування автомобілів

Citation

Методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» / [уклад. : Ю. В. Кулєшков, С. О. Магопець, Д. В. Голуб та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 34 с.