Вплив регуляторів росту на урожайність кормових буряків в Центральній Україні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-03

Authors

Вербовий, Віталій Володимирович
Verbovyi, Vitalii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній роботі встановили ефективність дії регуляторів росту на формування врожайності кормових буряків. Мета досліджень – вивчення особливостей росту, розвитку та формування продуктивності кормових буряків залежно від обробки рослин регуляторами росту. При вирощуванні кормових буряків найбільш економічно доцільним є обробка посівів регулятором росту Стимпо 20 мл/га, який забезпечує підвищення урожайності кормових буряків на 4,8 т/га з окупністю витрат 1,7 рази. Abstract: In this qualification work, the effectiveness of the action of growth regulators on the formation of fodder beet yield was established. The purpose of the research is to study the features of growth, development and formation of fodder beet productivity depending on the treatment of plants with growth regulators. When growing fodder beets, it is most economically expedient to treat crops with Stimpo growth regulator 20 ml/ha, which provides an increase in the yield of fodder beets by 4.8 t/ha with a 1.7-fold return on costs.

Description

Keywords

буряки, регулятори росту, врожайність, beets, growth regulators, yield

Citation

Вербовий, В. В. Вплив регуляторів росту на урожайність кормових буряків в Центральній Україні : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Г. А. Кулик ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 61 с.