Процеси на межі розділу фаз

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Міненко, С. В.
Сологуб, К. В.
Миненко, С. В.
Сологуб, К. В.
Minenko, S.
Solohub, K.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Міненко, С. В. Процеси на межі розділу фаз / С. В. Міненко, К. В. Сологуб // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 22-24.