Технологія будівельного виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Скриннік, І. О.
Дарієнко, В. В.
Настоящий, В. А.
Карпушин, С. О.
Плотніков, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Дисципліна "Технологія будівельного виробництва" викладається відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Методичні рекомендації розроблені у відповідності до дисципліни "Технологія будівельного виробництва" і призначені для виконання практичних робіт з навчального курсу. Мета виконання практичних робіт з курсу полягає у набуті здобувачами вищої освіти знань для вибору і впровадження ресурсозберігаючих варіантів технології будівельних процесів, застосування сучасних методів будівництва, грамотним веденням робіт на об'єктах.

Description

Keywords

грунт, калькуляція, обсяги робіт, монтаж, виробничі процеси, методи виконання робіт, трудомісткість

Citation

Технологія будівельного виробництва : метод. рекомендації до виконання практ. роб. : для здобувачів вищої освіти спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : І. О. Скриннік, В. В. Дарієнко, В. А. Настоящий та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 83 с.