Машини та обладнання АПК. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Голик, О. П.
Жесан, Р. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою дисципліни є формування у студентів знань та розумінь суті процесів, що мають місце у технології переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Вивчення цієї дисципліни дасть майбутнім фахівцям можливість науково-технічного обґрунтування і керування технологічними процесами з метою виробництва високоякісної продукції. Дані методичні вказівки містять перелік тем для самостійного опрацювання, які включають в себе питання призначення, будови, принципу роботи різних машин та обладнання, які використовуються в харчовій промисловості.

Description

Згідно робочого навчального плану спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») для вивчення даної дисципліни передбачено третину годин для самостійного опрацювання. Таким чином студент повинен самостійно опанувати третину матеріалу з дисципліни «Машини та обладнання АПК» та оформити його у вигляді самостійної роботи, згідно вимог.

Keywords

обладнання, агропромисловий комплекс, процес, автоматизація, машини, принцип роботи

Citation

Машини та обладнання АПК : метод. вказівки до викон. самост. роботи для студ. ден. та заоч. форми навчання за напрямом підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізація «Енергетика та автоматика аграрного комплексу») / [уклад. : О. П. Голик, Р. В. Жесан] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - 48 с.