Автоматика та комп`ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В матеріалах конференції представлені дослідження вчених і науковців з проблем автоматизації керування складними багатовимірними об’єктами та процесами, інформаційні технології в задачах керування, розглянуті проблеми енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичний менеджмент. Наведені результати досліджень, що пов’язані з кібербезпекою та програмним забезпеченням. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів – учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті”, 16-17 листопада 2017 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей, а також за те, що матеріали не містять даних, які не підлягають відкритій публікації.

Description

Keywords

автоматизація виробничих процесів, енергозбереження та енергетичний менеджмент, кібербезпека та програмне забезпечення

Citation

Автоматика та комп`ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 лист. 2017 р., Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; відп. ред. : О. М. Левченко. - Кропивницький : ЦНТУ, 2017. - 228 с.