Методичні вказівки та програма атестаційного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Шепеленко, І. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Красота, М. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках наведено комплекс керівних вказівок та рекомендації для підготовки та складання атестаційного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» спеціальності 132 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форми навчання.

Description

Keywords

програма, атестаційний екзамен

Citation

Методичні вказівки та програма атестаційного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» / [уклад. : І. В. Шепеленко, С. О. Магопець, О. В. Бевз та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 20 с.