Лабораторний стенд для випробування робочих органів ґрунтообробних машин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-03-10

Authors

Аулін, В. В.
Тихий, А. А.
Бобрицький, В. М.
Aulin, V.
Tykhyi, A.
Bobrytskyi, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Лабораторний стенд для випробування робочих органів ґрунтообробних машин, що встановлені на напрямній, містить пристрій для подачі газоповітряної суміші, який установлений в робочому органі. Laboratory testbench for testing executive devices of earth-development machines installed on guide line includes device for supply of gas-air mix that is installed in the executive device.

Description

Keywords

лабораторний стенд для випробування робочих органів, laboratory testbench for testing executive devices

Citation

Пат. 48306 Україна, МПК G01M 13/00, G01N 33/24, E21B 49/00. Лабораторний стенд для випробування робочих органів ґрунтообробних машин / В. В. Аулін, А. А. Тихий, В. М. Бобрицький ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 200910224 ; заявл. 08.10.2009 ; опубл. 10.03.2010 ; Бюл. № 5.