Особливості обліку товарних контрактів за національними та міжнародними стандартами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Смірнова, І. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто регламентування обліку операцій за товарними контрактами у відповідності до вимог національних П(С)БО та МСФЗ. Проаналізовано особливості класифікації, оцінки, обліку та відображення у фінансовій звітності фінансових інструментів. Досліджено особливості відображення в обліку таких похідних фінансових інструментів, як форвардні та ф’ючерсні контракти. In the article regulation of account of operations is considered on commodity contracts in accordance with the requirements of national and international standards of account and accounting. The features of classification are analysed, estimate, account and reflection in accounting of financial instruments. The features of reflection in the account of such derivates of financial instruments, as forward and futures-trading contracts, are investigational.

Description

Keywords

бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, стандарти бухгалтерського обліку, товарні операції, товарний контракт, фінансовий інструмент, форвард, ф’ючерс, хеджування

Citation

Смірнова, І. В. Особливості обліку товарних контрактів за національними та міжнародними стандартами / І. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 237-243.