Дослідження взаємного розміщення роторів в постачальному пристрої гравітаційно-роторного типу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Оришака, О. В.
Артюхов, А. М.
Оришака, В. О.
Малашенко, Ю. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуті питання побудови математичної моделі технологічного процесу завантаження дрібнозернистих сипких матеріалів у клапанні мішки постачальним пристроєм гравітаційно-роторного типу, наведено результати впливу основних параметрів постачального пристрою на величину кута взаємного розміщення роторів при виконанні технологічного процесу завантаження. The article studies the questions of building the mathematical model of technological process of fine granular materials loading into valve sacks by the of gravitational-rotary type, it gives the results of the effect of basic parameters on the angle value of positional relationship of rotors when doing technological process of loading

Description

Keywords

технологічний процес, постачальний пристрій, гравітаційно-роторний, сипкий матеріал, клапанний мішок, кут взаємного розміщення роторів

Citation

Дослідження взаємного розміщення роторів в постачальному пристрої гравітаційно-роторного типу / О. В. Оришака, А. М. Артюхов, В. О. Оришака, Ю. А. Малашенко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 22. - С. 183-188.