Вирощування екзотичних сортів томатів з використанням мікродобрив у Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Терещенко, Олександр Сергійович
Tereshchenko, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній магістерській роботі розроблені практичні рекомендацій по вирощуванню томатів черрі у відкритому ґрунті. Метою досліджень було встановити кращий сорт томату черрі та спосіб його удобрення мікродобривами. Наукова новизна результатів роботи полягає у виявленні характеру формування врожайності плодів томатів черрі залежно від зростаючих норм мікродобрив Актив-Harvest Dry PK. В роботі сформульовані рекомендації сільськогосподарському виробництву щодо оптимізації живлення екзотичних сортів томатів в Степу України. In this qualifying master's thesis developed practical recommendations for growing cherry tomatoes in the open ground. The aim of the research was to determine the best variety of cherry tomato and the method of its fertilization with microfertilizers. The scientific novelty of the results is to identify the nature of the formation of the yield of cherry tomatoes depending on the growing standards of microfertilizers Active-Harvest Dry PK. The paper formulates recommendations for agricultural production to optimize the nutrition of exotic varieties of tomatoes in the Steppe of Ukraine.

Description

Keywords

мікродобрива, томати, microfertilizers, tomatoes

Citation

Терещенко, О. С. Вирощування екзотичних сортів томатів з використанням мікродобрив у Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 102 «Агрономія» / наук. кер. Л. В. Сало ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 62 с.