Ідентифікація сигналів як один з етапів синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару в зерносушарці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Федотова, М. О.
Скриннік, І. О.
Осадчий, С. І.
Трушаков, Д. В.
Fedotova, М.
Skrynnik, І.
Osadchy, S.
Trushakov, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Національна металургійна академія України

Abstract

В роботі подано в широкому розумінні проблематику синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару, розкрито її значущість для покращення ефективності сушіння та показано застосування технології ідентифікації сигналів зерносушарки з урахування її особливостей, а саме багатовимірності та розподіленості. The work presents in a broad sense the problems of synthesis of the system of automatic stabilization of the height of the fluidized bed, its significance for improving efficiency of drying and the application of the technology of identification of grain dryer signals is shown, taking into account its features, namely multidimensionality and distribution.

Description

Keywords

киплячий шар, зерносушарка, каскади, теплоносій, спектральна щільність, випереджувач Сміта, система стабілізації, boiling layer, cascades, coolant, spectral density, Smith's forerunner

Citation

Ідентифікація сигналів як один з етапів синтезу системи автоматичної стабілізації висоти киплячого шару в зерносушарці / М. О. Федотова, І. О. Скриннік, С. І. Осадчий, Д. В. Трушаков // Системні технології : регіон. міжвуз. зб. наук. пр. - Дніпро, 2021. - Вип. 4(135). - С. 85-94.