Відцентрова дробарка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-02-10

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Гончаров, В. В.
Яцун, В. В.
Фролова, В. І.
Filimonikhin, H.
Honcharov, V.
Yatsun, V.
Frolova, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Відцентрова дробарка, що містить дробильну камеру, у якій на вертикальний вал приводу встановлений ротор з нижньою суцільною плитою, боковою вертикальною плитою з лопатками для удару по подрібнюваному матеріалу та отворами для виходу подрібнюваного і подрібненого матеріалу з ротора, верхньою плитою в формі тіла обертання з центральним отвором для подачі подрібнюваного матеріалу і кульовим автобалансиром, заповненим рідиною та встановленим співвісно подовжній осі ротора, яка відрізняється тим, що в кульовий автобалансир вставлено співвісно подовжній осі ротора рухоме кільце з двома діаметрально протилежними лопатками.

Description

Keywords

відцентрова дробарка, пасивний автобалансир, centrifugal mill, passive autobalancer

Citation

Пат. 87336 Україна, МПК G01M 1/32. Відцентрова дробарка / Г. Б. Філімоніхін, В. В. Гончаров, В. В. Яцун, В. І. Фролова ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201305676 ; заявл. 30.04.2013 ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.