Особливості та напрямки розвитку сучасної енергетики України. Самостійні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09

Authors

Віхрова, Л. Г.
Зінзура, В. В.
Мірошніченко, М. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках приведена загальна характеристика освітньої компоненти «Особливості та напрямки розвитку сучасної енергетики України», зокрема: мета, предмет, завдання, передумови вивчення та результати навчання. Наведено перелік тем для самостійного вивчення освітньої компоненти, посилання на рекомендовану літературу а також питання для самоконтролю. Надано загальні рекомендації стосовно організації самостійної роботи під час роботи з літературою, підготовки до виконання лабораторних робіт. Наводиться інформація стосовно політики дисципліни, форм та вимог контролю.

Description

Keywords

енергетика, сучасна енергетика, розвиток енергетики, електроенергетика, самостійна робота

Citation

Особливості та напрямки розвитку сучасної енергетики України : методичні рекомендації до виконання самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / [уклад. : Л. Г. Віхрова, В. В. Зінзура, М. С. Мірошніченко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. електротехнічних систем та енергетичного менеджменту. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023 – 29 с.