Магістерські дипломні роботи. Фінанси, банківська справа та страхування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Пальчевич, Г. Т.
Фрунза, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Подано рекомендації щодо правил виконання, оформлення й захисту дипломної роботи освітнього рівня «магістр». Рекомендовано для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Description

Keywords

Citation

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських дипломних робіт : для студ. спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [уклад.: Г. Т. Пальчевич, С. А. Фрунза] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. фін. та план. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 26 с.