Регіональна економіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Абашина, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

семінарське заняття, самостійна робота, індивідуально-консультативна робота, контроль знань, контрольна робота

Citation

Регіональна економіка : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. напр. підгот.: 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030503 „Міжнародна економіка”, 6.030504 „Економіка підприємства”, 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”, 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси”, 6.030509 „Облік і аудит” / [уклад. О. В. Абашина] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2010. – 56 с.