Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Представлені матеріали є результатами досліджень науковців та практиків з проблем фінансово-кредитного регулювання розвитку економіки та соціальної сфери. До збірника ввійшли тези доповідей, що розкривають проблеми сучасної фінансової науки та практики: розробки методів реалізації фінансової політики держави; фінансово-аналітичного забезпечення, податкового регулювання і страхового захисту суб’єктів підприємницької діяльності; напрямів реформування фінансів соціальної сфери та системи соціального забезпечення; оцінки впливу глобалізації економіки на розвиток фінансів; сучасних проблем обліку, аудиту та оподаткування; розвитку новітніх інформаційних технології у фінансах.

Description

Keywords

фінансово-кредитне регулювання, розвиток економіки, соціальна сфера, фінансова політика держави, податкове регулювання, підприємницька діяльність, глобалізація економіки, інформаційні технології, облік, аудит, оподаткування

Citation

Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (24-25 жовт. 2019 р.), м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів ; [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова, А. В. Базилюк та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2019. - 216 с.