Використання трудового потенціалу на регіональному рівні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У збірнику висвітлюються матеріали тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, аспірантів та студентів "Використання трудового потенціалу на регіональному рівні", яка відбулась в м. Кіровограді,18-19 листопада. 2010 року.

Description

Keywords

трудовий потенціал, економіка праці, регіони, науково-практична конференція

Citation

Використання трудового потенціалу на регіональному рівні : зб. тез доп. : всеукр. наук.-прак. конф. вчених, асп. та студ., 18-19 лист. 2010 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. обл. держ. адмін., Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін. ; [ред. кол. : В. М. Кропівний, Л. М. Фільштейн, О. М. Левченко та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2010. - 148 с.