Електричні машини. Трансформатори

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Гарасьова, Н. Ю.
Козловський, О. А.
Солдатенко, В. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У методичних рекомендаціях надано вказівки з організації роботи студентів у лабораторії електричних машин. У них подано зміст лабораторних робіт, кожна з яких містить короткі теоретичні відомості, програму роботи, опис експериментів і методичні вказівки до їх виконання, а також рекомендації щодо аналізу результатів експериментів і виконання звітів.

Description

Keywords

однофазний трансформатор, трифазний трансформатор, паралельна робота трансформаторів, маркування обмоток

Citation

Електричні машини. Трансформатори : метод. рекоменд. до виконання лаб. роб. : для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / [уклад. : Н. Ю. Гарасьова, О. А. Козловський, В. П. Солдатенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 98 с.