Стандартизація

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Кропівна, А. В.
Бондаренко, Г. С.
Кропівний, В. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Стандартизація» для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Мета даного навчального посібника - ознайомлення студентів з науковими, нормативними та організаційними основами стандартизації в організаційно -управлінській, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до стандартів вищої освіти України для спеціальності 029 «Інформаційна,бібліотечна та архівна справа». Навчальний посібник спрямований на більш глибше розуміння ролі стандартизації у сучасному суспільстві, її методів та порядку застосування. Посібник містить аналіз діючих нормативних документів у документально-інформаційній сфері. Матеріалипосібника можуть бути корисними фахівця підприємств та установ державної і недержавної форм власності, які займаються питаннями документообігу.

Description

Keywords

стандартизація, стандарт, документ, якість, продукція, інформація

Citation

Стандартизація [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Кропівна, Г. С. Бондаренко, В. М. Кропівний ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 307 с.