Матеріали для зварювання, напилювання та наплавлення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Красота, М. В.
Кулєшков, Ю. В.
Мезенцева, О. М.
Руденко, Т. В.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Матеріали для зварювання, напилювання та наплавлення" для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" освітнього рівня бакалавр.

Description

Keywords

матеріали для зварювання, електроди, дроти, металеві порошки

Citation

Матеріали для зварювання, напилювання та наплавлення : метод. вказ. до викон. практ. занять з курсу : для студ. спец. 132 “Матеріалознавство”, ОС бакалавр / [уклад. : М. В. Красота, Ю. В. Кулєшков, О. М. Мезенцева та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 80 с.