Енергетичний менеджмент та аудит. Конспект лекцій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Сіріков, О. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Конспект лекцій для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", що навчаються за освітньо-професійною програмою "Енергетичний менеджмент".

Description

Keywords

енергетичний менеджмент, енергетичний аудит, енергозбереження, системи енергетичного менеджменту

Citation

Енергетичний менеджмент та аудит : конспект лекцій : для cтуд. спец. 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / [уклад. : П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 78 с.