Аналітична оцінка функціональної спроможності технологічних рішень для протидії порушенням академічної доброчесності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Доренський, О. П.
Dorenskyi, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЧДТУ

Abstract

Невід’ємним фактором ефективності освітнього процесу (навчання, наукової діяльності) в ЗВО є дотримання правил академічної доброчесності, визначених законом і етичними нормами академічної спільноти. Зокрема, в українській формальній освіті майже всі стандарти вищої освіти встановлюють обов’язок забезпечення відсутності у кваліфікаційних роботах таких порушень академічної доброчесності, як академічний плагіат, фальсифікація, фабрикація. Тож, згідно з вимогами Критеріїв якості вищої освіти, українські ЗВО використовують відповідні засоби протидії порушенням академічної доброчесності: «Unicheck», «Plag», «StrikePlagiarism», «Viper», «AntiPlagiarism.NET», «Advego Plagiatus», «Turnitin», «Grammarly Plagiarism Checker», «Copyscape». Це дослідження присвячене оцінюванню достатності їх функціональної спроможності у контексті виконання вимог стандартів вищої освіти. An integral factor in the effectiveness of the educational process (i.e. learning, scientific activity) is a compliance with the academic integrity rules, established by law and ethical standards of the academic community. In particular, in Ukrainian formal education almost all higher education standards establish the obligation to ensure that qualifying paperworks don’t have any signs of academic integrity violations, such as academic plagiarism, falsification, and fabrication. Therefore, in accordance with the Quality Criteria of Higher Education requirements, Ukrainian higher education institutions implement appropriate tools in order to eliminate academic integrity violations: Unicheck, Plag, StrikePlagiarism, Viper, AntiPlagiarism.NET, Advego Plagiatus, Turnitin, Grammarly Plagiarism Checker, Copyscape. The goal of this research is to assess whether functional capacity of these tools is sufficient for fulfilling the requirements of higher education standards.

Description

Keywords

технологічні рішення, академічна доброчесність, плагіат, фабрикація, фальсифікація, technological solution, academic integrity, plagiarism, fabrication, falsification

Citation

Доренський, О. П. Аналітична оцінка функціональної спроможності технологічних рішень для протидії порушенням академічної доброчесності / О. П. Доренський // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2024) : VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2024 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т, Навч.-наук. комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» [та ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2024. – С. 298-300.