Охорона працi. Ч. 2. Занулення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Оришака, О. В.
Солових, Є. К.
Оришака, В. О.
Солових, А. Є.
Катеринич, С. Є.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Занулення, як основний засiб захисту, застосовується в електроустановках до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю трансформатора або генератора, або з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, а також з глухозаземленою середньою точкою в трьохпроводних мережах постiйного струму. Занулення електричних установок виконується навмисним з'єднанням корпусiв електричних установок iз захисним нульовим проводом за допомогою занулюючих провiдникiв.

Description

Keywords

охорона праці, занулення електроустановок

Citation

Охорона праці. Ч. 2. Занулення : метод. вказ. до викон. розрахунків з викор. персон. ЕОМ IBM−сумісного типу / [укл. О. В. Оришака, Є. К. Солових, В. О. Оришака, А. Е. Солових, С. Е. Катеринич] ; Мін-во освiти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - 2−ге вид., перероб. та доп. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 27 с.