Геодезія в будівництві. Практикум

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Тихий, А. А.
Сідей, В. М.
Квятковська, Н. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до модульної – рейтингової системи до виконання практичних робіт з дисципліни "Геодезія в будівництві" для здобувачів освіти освітнього рівня " бакалавр" спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

Description

Keywords

топографічні карти, похил місцевості, горизонталь, проекції Гауса – Крюгера, дирекційний кут, магнітний азимут

Citation

Геодезія в будівництві. Практикум : метод. рекомендації до самост. роб. : студ. спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : А. А. Тихий, В. М. Сідей, Н. І. Квятковська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 38 с.