Засоби технічного обслуговування машин. Практичні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Василенко, І. Ф.
Шепеленко, І. В.
Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У методичних вказівках розглядаються питання організації та проведення технічних обслуговувань тракторів та інших сільськогосподарських машин, а також вивчаються інструменти та обладнання, які використовуються при різних видах технічного обслуговування.

Description

Keywords

технічне обслуговування, трактор, засоби обслуговування

Citation

Засоби технічного обслуговування машин : метод. вказ. до виконання практ. роб. / [уклад. : І. Ф. Василенко, І. В. Шепеленко, М. В. Красота, та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 64 с.