Автобалансуючий пристрій (варіанти)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-11-17

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Невдаха, Ю. А.
Filimonikhin, H.
Nevdakha, Y.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, призначений для балансування вертикально розташованих роторів на закритичних швидкостях обертання, що містить коригуючі вантажі, які насаджені на осі, перпендикулярні валу і попарно зв'язані між собою так, що можуть повертатися навколо цих осей на рівні кути у протилежні боки, і розташований у порожнині ротора чи власного корпусу, який відрізняється тим, що порожнина частково заповнюється рідкою речовиною.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 61701 Україна, МПК G01M 1/38. Автобалансуючий пристрій (варіанти) / Г. Б. Філімоніхін, Ю. А. Невдаха ; заявник і патентовласник Кіровоград. держ. техн. ун-т. - № а 2003032775 ; заявл. 31.03.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11.