Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

В матеріалах конференції представлені дослідження вчених і науковців з проблем автоматизації керування складними багатовимірними об’єктами та процесами, інформаційні технології в задачах керування, розглянуті проблеми енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичний менеджмент. Наведені результати досліджень, що пов’язані з автоматизацією на транспорті та у будівництві. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень вчених, аспірантів, здобувачів – учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції “Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві”, 10-11 листопада 2022 року. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.

Description

Keywords

інформаційні технології, сонячні електростанції, методи навігації дронів, програмне забезпечення в управлінні IT-проектами, підвищення якості електроенергії, маркетинг електроспоживання підстанцій, використання джерел альтернативної енергії, інформаційні технології на транспорті, автоматизація та надійність в будівництві

Citation

Автоматика, комп’ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. Кропивницький, 10-11 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : В. М. Кропівний, О. М. Левченко, А. М. Мацуй та ін.]. - Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2022. - 243 с.