Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в Степу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-03

Authors

Косьянчук, Сергій Іванович
Kosianchuk, Serhii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній роботі представлено результати досліджень по вивченню впливу елементів технології на ріст та розвиток рослин сої. Мета досліджень – встановити для ранньостиглого сорту сої Золушка оптимальний строк сівби та ефективність інокуляції насіння. Для сорту сої Золушка встановлено оптимальний строк сівби, ефективність інокуляції насіння, особливості росту і розвитку рослин, біометричні показники, чисельність бульбочок, формування елементів структури врожаю. This qualification paper presents the results of research to study the impact of elements of technology on the growth and development of soybean plants. The aim of the research is to establish the optimal sowing time and efficiency of seed inoculation for the early-ripening Zolushka soybean variety. The optimal sowing period, efficiency of seed inoculation, peculiarities of plant growth and development, biometric indicators, number of tubers, formation of crop structure elements have been established for the Zolushka soybean variety.

Description

Keywords

соя, елементи технології, продуктивність, soybean, elements of cultivation, productivity

Citation

Косьянчук, С. І. Продуктивність сої залежно від елементів технології вирощування в Степу України : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 201 «Агрономія» / наук. кер. Т. П. Шепілова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – 65 с.