Спосіб розподілення технологічного матеріалу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017-04-10

Authors

Аулін, В. В.
Панков, А. О.
Щеглов, А. В.
Замота, Т. М.
Гриньків, А. В.
Aulin, V.
Pankov, A.
Shchehlov, A.
Zamota, T.
Hrynkiv, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Спосіб розподілення технологічного матеріалу, що включає його турбулізацію, розподілення і пневмотранспортування, який відрізняється тим, що турбулізацію, розподілення і пневмотранспортування технологічного матеріалу виконують за допомогою повітряного струменя, яким діють на технологічний матеріал, приводять його у вихровий обертальний рух, компенсуючи силу тяжіння, розподіляють та транспортують до сошників.

Description

Keywords

технологічний матеріал для посіву

Citation

Пат. 115394 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб розподілення технологічного матеріалу / В. В. Аулін, А. О. Панков, А. В. Щеглов, Т. М. Замота, А. В. Гриньків ; заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u 201611778 ; заявл. 21.11.2016 ; опубл. 10.04.2017 ; Бюл. № 7.