Інформатика. Методичні поради до лабораторних робіт з розділу “Текстовий редактор Microsoft Word”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Марченко, К. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Для студентів напряму підготовки 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" при вивченні навчальної дисципліни “Інформатика”. Визначено тематику лабораторних робіт, подані покрокові інструкції зі створення та форматування текстових документів у середовищі редактора Microsoft Word, приведені завдання для самостійної роботи.

Description

Keywords

текст, документ, текстовий редактор Microsoft Word

Citation

Інформатика. Методичні поради до лабораторних робіт з розділу “Текстовий редактор Microsoft Word”: для студ. напряму підготов. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / К. М. Марченко, М-во освiти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 58 с.