Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Рудь, А. В.
Павельчук, Ю. Ф.
Нікітін, В. В.
Rud', A.
Pavel'chuk, Yu.
Nikitin, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті проаналізовані конструкції сівалок для сівби зернових культур. Досліджувалися сівалки як вітчизняного так і зарубіжного виробництва на підставі чого визначені напрями їх подальшого вдосконалення та конструювання для забезпечення суцільної підгрунтово-розкидної сівби, а отже рівномірного розподілу насіння по площі живлення. In clause the designs of seeders for crop of grain cultures are analysed. The seeders were investigated both domestic and foreign manufacture on the basis of that the directions of their further improvement and designing for maintenance continuous of crop, and consequently uniform distribution on the area of a feed are certain.

Description

Keywords

сівалка, конструкція, сівба, розподiл насiння, зернові культури, сівалки-культиватори, лапи- сошники, смуговий спосіб

Citation

Рудь, А. В. Огляд і аналіз конструкцій сівалок для сівби зернових культур / А. В. Рудь, Ю. Ф. Павельчук, В. В. Нікітін // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 40, ч. 2. - С. 42-47.