Тертя та зношування – взаємозв'язані процеси в контактній зоні трибоспряжень деталей автотранспортної та сільськогосподарської техніки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018-04

Authors

Аулін, В. В.
Вербицький, О. В.
Лисенко, С. В.
Лукашук, А. П.
Aulin, V.
Verbytskyi, О.
Lysenko, S.
Lukashuk, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Тертя та зношування – взаємозв'язані процеси в контактній зоні трибоспряжень деталей автотранспортної та сільськогосподарської техніки / В. В. Аулін, О. В. Вербицький, С. В. Лисенко, А. П. Лукашук // Підвищення надійності машин і обладнання : ХІІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, 18-20 квіт. 2018 р., Кропивницький : зб. тез доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2018. - С. 73-75.