Економетричне моделювання залежності фінансового результату діяльності сільськогосподарських підприємств від розміру оборотного капіталу

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Орєхова, А. І.
Курило, А. О.
Orekhova, A.
Kurylo, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті розглядаються теоретико-методичні аспекти економетричного моделювання впливу активів підприємства на фінансовий результат сільськогосподарських підприємств. Розроблено економетричну модель впливу складових оборотного капіталу на розмір чистого прибутку (збитку) сільськогосподарських підприємств Сумської області.Theoretical-methodological aspects of econometric modeling of the influence of economic factors on net income (loss) of agricultural enterprises. Developed an econometric model of the influence of components of working capital to net income (loss) of the agricultural enterprises of Sumy region.

Description

Keywords

економетричне моделювання, багатофакторна лінійно-регресійна модель, чистий прибуток (збиток)

Citation

Орєхова, А. І. Економетричне моделювання залежності фінансового результату діяльності сільськогосподарських підприємств від розміру оборотного капіталу / А. І. Орєхова, А. О. Курило // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 331-337.