Ресурсозберігаючі технології в металургії та ливарному виробництві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Ресурсозберігаючі технології в металургії та ливарному виробництві”, що відбувся 24-26 квітня 2012 року на базі кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва Кіровоградського національного технічного університету

Description

Keywords

ресурсозберігаючі технології в металургії, всеукраїнський студентський науково-практичний семінар, ресурсозберігаючі технології в ливарному виробництві, тези доповідей

Citation

Ресурсозберігаючі технології в металургії та ливарному виробництві : зб. тез доп. : всеукр. студ. наук.-практ. семінар, 24-26 квіт. 2012 року, Кіровоград / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, мех.-тех. ф-т, каф. матеріалознав. та ливар. вироб. ; [кол. автор. В. М. Кропівний, М. О. Ковришкін, О. В. Скрипник та ін.]. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – 54 с.