Механізація вирощування озимої пшениці з дослідженням прикочуючого котка сівалки СТС 2

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-22

Authors

Поліщук, Максим Володимирович
Polishchuk, Maksym

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В роботі проведено аналіз сучасних прикочуючих котків, що використовуються на зернових сівалках прямого посіву, визначені їх переваги і недоліки. В процесі модернізації сівалки прямого посіву СТС2 був розроблений удосконалений прикочуючий коток який виконаний у вигляді шини атмосферного тиску змінного профілю. На основі математичної моделі встановлено закономірності впливу геометричних параметрів прикочуючого котка на виконання процесу загортання борозни. Теоретично досліджено вплив котка на якість ущільнення ґрунту. Теоретично отримана залежність, величини тиску прикочуючого котка на ґрунт яка залежить від конструктивних параметрів, ваги сівалки, опору перекочування і розмірів площі, що передає тиск. Ефективність нової конструкції котка підвищеною щільністю ґрунту в зоні розміщення насіння, що сприяє підтягуванню вологи і покращенню його схожості та створенням сприятливих умов для проростання насіння завдяки меншій щільності ґрунту безпосередньо над ним. The paper provides an analysis of modern press wheels used in direct-seed grain drills, outlining their advantages and disadvantages. In the process of upgrading the direct-seed drill STS2, an improved press wheel was developed, designed in the form of a variable-profile pneumatic tire. Based on a mathematical model, the study established the influence of geometric parameters of the press wheel on the trench closing process. Theoretical research explored the impact of the press wheel on soil compaction quality. The theoretically derived relationship determines the pressure applied by the press wheel on the soil, depending on design parameters, drill weight, rolling resistance, and the area size transmitting pressure. The enhanced efficiency of the new press wheel design lies in increased soil density in the seed placement zone, promoting moisture retention, improving soil tilth, and creating favorable conditions for seed germination due to lower soil density immediately above the seeds.

Description

Keywords

посів, прикочуючий коток, зернова сівалка, seeding, press wheel, direct-seed grain drill

Citation

Поліщук, М. В. Механізація вирощування озимої пшениці з дослідженням прикочуючого котка сівалки СТС 2 : магістерська дипломна робота : спец. 208 "Агроінженерія" / наук. кер. Д. Ю. Артеменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 56 с.