Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Пермінова, С. О.
Пермінова, О. О.
Perminova, S.
Perminova, E.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті порушено нагальні проблеми удосконалення національної системи захисту інтелектуальної власності як основи підйому економіки України в умовах світової економічної кризи. Зазначені загальносвітові тенденції рушійної сили економічної і соціальної стабільності та визначені потужні стимули розвитку національного інтелектуального потенціалу. Зроблено акцент на необхідності створення жорсткої, ефективної, простої і доступної системи захисту інтелектуального капіталу. There are discerned basic problems improvement national system defence intellectual property as rudiments starting Ukraine economy in world economic crisis conditions in the article. There are outlined world tendencies moving power economic and social stability, definited power stimulus development national intellectual potential. Has accentuated on necessity make hard, effective, simple and accessible system of defence intellectual capital.

Description

Keywords

інтелектуальний капітал, проблеми захисту інтелектуальної власності, державна система правової охорони, вдосконалення національної законодавчої бази

Citation

Пермінова, С. О. Сучасні тенденції в національній системі захисту інтелектуальної власності / С. О. Пермінова, О. О. Пермінова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 201-206.