Сучасний бізнес

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Authors

Грінка, Т. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

магістр, самостійна робота, контрольні питання, тест, оцінка знань

Citation

Сучасний бізнес : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. спец. 8. 000007 «Адміністративний менеджмент» / [уклад. Т. І. Грінка] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2007. – 36 с.