Механізація вирощування кукурудзи на силос з модернізацією комбайна КСКУ-6

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-06-25

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Виробництво кукурудзи в Україні має важливе господарське значення. Кукурудзяні крупи є важливою складовою харчування людини, а також одним з найбільш цінних кормів при вирощуванні птиці, свиней та великої рогатої худоби. Стебла кукурудзи, багаті на поживні речовини, використовуються для приготування силосу. Збирання кукурудзи є трудомістким процесом, який потребує великих витрат праці, тому що період збирання, звичайно, обмежений короткими агростроками. Тому від ступеня механізації збирання врожаю та первинної обробки цих культур залежить підвищення продуктивності праці при збиранні і в загалі продуктивності сільськогосподарських машин. Аналіз протоколів випробувань кукурудзозбиральних комбайнів дозволив зробити висновки щодо недостатньої якості роботи каскаду бітерів похилої камери, яка виражається у нерівномірній подачі стебельної маси до подрібнювального барабану. Corn production in Ukraine is of great economic importance. Corn grits are an important component of human nutrition, as well as one of the most valuable fodder for raising poultry, pigs and cattle. Corn stalks, rich in nutrients, are used to make silage. Harvesting corn is a time-consuming process that requires a lot of labor, because the harvesting period is, of course, limited by short agricultural periods. Therefore, the degree of mechanization of harvesting and primary processing of these crops depends on the increase in labor productivity during harvesting and in general the productivity of agricultural machines. The analysis of test protocols of corn harvesters made it possible to draw conclusions about the insufficient quality of the cascade of beaters of the inclined chamber, which is expressed in the uneven supply of stem mass to the grinding drum.

Description

Keywords

кукурудза, кукурудзозбиральний комбайн, похила камера комбайна, corn, corn harvester, inclined chamber of the combine

Citation

Томко, Р. І. Механізація вирощування кукурудзи на силос з модернізацією комбайна КСКУ-6 : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 208 «Агроінженерія» / наук. кер. Р. В. Кісільов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 45 с.