Оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з немонетарними оборотними активами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Пугаченко, О. Б.
Олефір, Ю.
Мусієнко, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центрально-Українське видавництво

Abstract

Доведено необхідність здійснення оцінки систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з немонетарними оборотними активами. Закцентовано увагу, що перед початком перевірки операцій з немонетарними оборотними активами необхідно оцінити та визначити стан та дієвість існуючої на підприємстві системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Вказано основні напрямки оцінки системи бухгалтерського обліку операцій із немонетарними оборотними активами. Наголошено на доцільності перевірки порядку організації складського господарства та стану збереження і схоронності немонетарних оборотних активів.The necessity of carrying out the assessment of accounting systems and internal control of operations with non-monetary working assets has been proved. It is emphasized that before the beginning of the inspection of operations with non-monetary working assets it is necessary to assess and determine the state and effectiveness of the existing system of accounting and internal control at the enterprise. The main directions of the assessment of the accounting system of operations with non-monetary working assets are indicated. It was stressed that the procedure of the organization of the warehouse economy should be checked and that the preservation and preservation of non-monetary working assets should be checked.

Description

Keywords

немонетарні оборотні активи, система бухгалтерського обліку, система внутрішнього контролю, операції з немонетарними оборотними активами, оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю

Citation

Пугаченко, О. Б. Оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій з немонетарними оборотними активами / О. Пугаченко, Ю. Олефір, О. Мусієнко // Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : зб. матеріалів засід. № 2 постійно діючої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 черв. 2022 р. – Кропивницький, 2022. – С. 460-462.