Пристрій реєстрації насіння в потоці

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-08-26

Authors

Лушніков, В. М.
Пархоменко, М. Д.
Волков, І. В.
Пархоменко, Ю. М.
Киричок, В. В.
Lushnikov, V.
Parkhomenko, M.
Volkov, I.
Parkhomenko, Y.
Kirichok, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Пристрій реєстрації насіння в потоці, що містить двокоординатний оптико-електронний блок реєстрації пролітаючих насінин, виконаний у вигляді прямокутника, двома сторонами якого є дві взаємно перпендикулярні лінійки з дискретно розміщеними фотоприймачами, блок синхронізації, блок розпізнавання зображень насінин та електронно-обчислювальну машину, який відрізняється тим, що двома іншими сторонами прямокутника двокоординатного оптико-електронного блока є оптичні пристрої паралельного світлового потоку з імпульсними джерелами струму.

Description

Keywords

пристрій реєстрації насіння, device for seed recording

Citation

Пат. 34933 Україна, МПК A01C 7/00. Пристрій реєстрації насіння в потоці / В. М. Лушніков, М. Д. Пархоменко, І. В. Волков, Ю. М. Пархоменко, В. В. Киричок ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 200804392 ; заявл. 07.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16.