Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки (ЗСУ) з киплячим шаром

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Шмельова, Т. Ф.
Калита, М. О.
Скриннік, І. О.
Шалімов, В. О.
Shmelyva, T.
Kalita, M.
Skrynnik, І.
Shalimov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті вперше запропоновано методику визначення оцінки зміни висоти киплячого шару дисперсного матеріалу непрямим способом безпосередньо в камері сушіння та проаналізовано вплив співвідношень вихідних сигналів та завади системи вимірювання. In the article the method of determination of estimation of height of boiling layer of dispersible material is first offered by an indirect method in a drying chamber. Having connection of height of boiling layer on all of cascades between itself, it is possible to get the estimation of height material on each of cascades at any moment to time.

Description

Keywords

киплячий шар, спостерігач, система спостереження, матриця спектральних щільностей, дисперсія, середньоквадратичне відхилення

Citation

Оцінювання висоти дисперсного матеріалу при неповних вимірюваннях вихідних сигналів зерносушильної установки (ЗСУ) з киплячим шаром / Т. Ф. Шмельова, М. О. Калита, І. О. Скриннік, В. О. Шалімов // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 23. - С. 45-52.