Метод визначення оптимального інтервалу руху автобусів на маршруті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Тхорук, Є. І.
Канарейкіна, І. С.
Тхорук, Е. И.
Канарейкина, И. С.
Tkhoruk, Ye.
Kanareikina, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Тхорук, Є. І. Метод визначення оптимального інтервалу руху автобусів на маршруті / Є. І. Тхорук, І. С. Канарейкіна // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - С. 205-206.