Методологія наукових досліджень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Фільштейн, Л. М.
Доренська, А. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичне видання містить організаційні аспекти вивчення студентом дисципліни, включаючи опрацювання теоретичного матеріалу, виконання розрахунків на практичних заняттях, рекомендації щодо індивідуальної та самостійної роботи студента протягом семестру, порядок контролю та рейтингового оцінювання знань і вмінь студента. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам у закріпленні теоретичних засад з методології наукових досліджень, виробити навички самостійного проведення досліджень різних виробничих та управлінських ситуації на підприємствах, установах та держави вцілому.

Description

Keywords

практичне заняття

Citation

Методологія наукових досліджень : метод. вказ. до практ. занять для студ. ден. форми навч. за напр. підгот. 8.030505 «Управління персоналом та економіка праці» / [уклад.: Л. М. Фільштейн, А. О. Доренська] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 44 с.